logo fightforlife

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE ASOCIATIA FIGHT FOR LIFE CHARITY
  • În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Asociatia Fight for Life Charity are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
  • Asociatia Fight for Life Charity, prin intermediul compartimentelor de marketing si fundraising prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace automatizate/manuale. Vă recomandăm să nu dezvăluiți date personale sensibile, cum ar fi date care dezvăluie originea rasială sau etnică, religia, orientarea politică, orientarea sexuală, etc.
  • Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în primul rând pentru a îndeplini parteneriatul încheiat cu noi sau cererea dumneavoastră, pentru a lua măsuri pentru a vă rezolva solicitările dumneavoastră (de exemplu, atunci când completaţi un formular de contact ca parte a unei înregistrări sau a unui sondaj) sau prin lege, sau după cum se poate impune de legile aplicabile, inclusiv legile aplicabile privind protecția datelor. Totodata, ii informam pe donatorii Asociatiei Fight for Life Charity, ca nu stocam si nu colectam niciodata datele lor, care apar pe platforma Euplatesc.ro sau in extrasele de cont bancar, in cazul donatiilor prin ordin de plata. De asemenea, pe donatorii a 2% din impozitul pe venit, care ne trimit prin Posta sau prin serviciile de curierat Declaratii 230, in care apar datele lor cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa, numar de telefon, adresa de email, CNP, ii asiguram ca nu stocam niciodata aceste date. Trimitem la ANAF declaratiile primite cat mai repede posibil prin scrisori recomandate.
  • Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus și în conformitate cu legislația în vigoare, mai ales dacă ați încheiat un contract cu Asociatia Fight for Life Charity sau Asociatia Fight for Life Charity a primit date personale despre dumneavoastră de la parteneriinoștri cu care ați încheiat un contract.
  • Totodata, Asociatia Foght for Life Charity se angajeaza sa nu mai publice nicaieri (site-ul www.fightforlife.ro, pagina orificala de Facebook, pliante, materiale publicitare, etc) incepand cu data de 25 mai 2018 fotografii in care apar oameni decat cu acordul acestora sau a tutorelui acestora, in cazul in care in fotografii apar minori.
  • Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Asociatia Fight for Life Charity si sunt comunicate numai următorilor destinatari: contabilitate, juridic, autorităţi publice centrale/locale, instituţii de învăţământ si educaţie, organizaţiilor profesionale, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală si alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii etc..
  • În anumite circumstanțe și în conformitate cu legislația, ar putea fi necesară divulgarea datelor către autorități. Putem, de asemenea, dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile legale.
  • În cazul unei reorganizări a activității ASOCIATIA FIGHT FOR LIFE CHARITY, divulgarea, dacă este cazul, va avea loc în conformitate cu legislația aplicabilă periodic, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat sub rezerva anumitor excepții legale . Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
  • Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugam sa descarcati cererea de stergere a datelor personale, atasatasa mai jos, completati-o si trimiteti-o prin utilizarea serviciilor poștale la urmatoarea adresa: Asociatia Fight for Life Charity, Strada Odei Nr. 16, BlocB2, Ap. 7, Sector 4, Bucuresti , prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa contact@fightforlife.ro.